Faculty

Dr.C.A. Nelson Jesudasan

Dr.V.M. Loganathan

Dr.M.Rajamohan

Dr.Amjad Salman

Dr.S. Sujata

Dr. M. Prathiba

Dr.Pragya Parmar

Dr.Tanuja Britto

Dr. C. G. Vanila

Dr.Thenderal Ponnudurai

Dr.L.Sophia

Dr.Rifky Kamil

Dr.B.Dhipak Arthur

Dr.Sukanya

Dr. Archana Teresa